Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Lângă Cernobâl

cernobal.jpg

pixdaus