Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Te umplem de puncte