Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Culori


Aparent, nu e retuşată 🙂