Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

O, brad frumos!…