Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Hanţi

La I.R.E. pe unu Hanţi mai anţărţ l-or angajat,
Să umble din casă-n casă, la citit şi la-ncasat
Şi l-or învăţat pră Hanţi să citească la contor
Şi cum mers-or kilowaţii, să ia banii la popor

Dar cum Hanţi româneşte n-o vorbit la el în sat
Nu baş ştie şi de aia să vedeţi ce s-a-ntâmplat
Când s-o dus în prima casă o muiere-n gang şedea
Când să intre, găzdăriţa îl întreabă că ce vrea

Hanţi-atunci îi răspunde: “Io acum trebe văzut
Dumneata în luna asta câte numere făcut!”
Găzdăriţa, spăriată, îl privi dă sus în jos
Şi îi spusă mânioasă: “Domnule, fii sărios!”

– Serios, răspunsă Hanţi. De când luna început,
Io la fiecare scriem câte numere făcut!
– “Domnule, o fi, da’ ăsta nu-i un lucru baş frumos
Şi nu cred socoata asta să v-aducă v-un folos!

– Cum să nu?, răspunsă Hanţi, numeri trebe socotit,
Fiindcă după orice număr taxă trebuie plătit!”
– Fugi, mă neamţule, d-aicea, că-ţ dau una de te-omor
C-aşa taxa nu o fost nici pră vremea turcilor!

Ş-apoi nu ţi-oi da io taxă fiindcă tu nu ai văzut
Şi nu ştii io şi cu Vică câte numere-am făcut!
– Ba io ştiu, răspunsă Hanţi, pentru că io cum privit
La şcătula dumitale, ştiu cât este de plătit!

Sofi-atuncea spăriată, pră Vică-l strigă plângând
Şi îi spusă la ureche ce-ar avea neamţul de gând
Vică să-nfoie atuncea şi lu neamţu-i zisă-aşa:
– Cât mi-s io stăpân aicea, tu nu intri-n casa mea!

Hanţi îşi pierdu răbdarea şi i-o spus lu Vică: Bine!
Dacă nu vedem şcătula, io tăiem maţu’ la tine!
Şi să vezi atunci nevasta, cum venit întunecarea
Toată toamna, toată iarna, cum lucrat cu lumânarea!

Vică speriat atuncea, cătră Sofi să întoarsă
Şi îi zisă-n gura mare, ascunzându-se prin casă:
– Dă-i ce cere, măi muiere, şi să plece dracu neamţu’
Pentru nişte lei acolo, n-oi lăsa să-mi taie maţu’!

__________________________________
I.R.E. = Întreprindere de Reţele Electrice
şcătulă = cutie

Via denisuca.