Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Oportunităţi de extindere

Mulţi ani în urmă, un mare producător american de încăltăminte şi-a trimis
reprezentanţii săi comerciali în Australia pentru a cerceta posibilitatea extinderii
vînzărilor în rîndurile aborigenilor. După o perioadă de timp, administraţia
companiei primeşte 2 telegrame de la trimişii săi. Primul scrie:
“Imposibil de a extinde vînzările aici. Aborigenii nu poartă încălţăminte.”
Cel de-al doilea scrie:
“Evrika!.. Oportunităţi enorme aici de extindere. Aborigenii nu au încălţăminte”.