Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Timpul zboară pentru toţi

Barbie:

Tweetie:

Superman:

Spiderman:

Batman:

Hulk: