Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Zâmbeşte!

Zmile! 😀