Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Ierarhia programatorilor


Programmer Hierarchy … – Dirks Logbuch.