Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

11/23: Ziua Fibonacci

Porumbeii Fibonacci
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144…

via