Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Ziua naţională a Rromâniei


Pentru cei care nu ştiu:

La 1 decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 delegaţi, şi sprijinită de peste 100.000 de persoane adunate la eveniment din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o Rezoluţiune care consfinţeşte unirea tuturor românilor din Transilvania şi întreg Banatul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) cu România.

Ziua Naţională a României

Şi o schiţă cronologică, pentru context:

[1914] 21 iulie/3 august – în Consiliul de Coroană se hotărăşte neutralitatea României.

[1914-1916] – elita politică şi opinia publică dezbat cu pasiune eventualitatea intrării în război de partea uneia dintre cele două corpuri angajate în conflict: Puterile Centrale sau Aliaţii/Antanta. Moartea regelui Carol I şi încoronarea regelui Ferdinand. Ion I.C. Brătianu, preşedinte al Consiliului de Miniştri (= prim-ministru), negociază cu reprezentanţii Antantei încheierea unui tratat de alianţă.

[1914] 18 septembrie/1 octombrie – acord secret România-Rusia, prin care integritatea României este garantată de Rusia în schimbul neutralităţii (adică a refuzului de a trece de partea Puterilor Centrale).

=====================================================

[1916] 4/17 august – semnarea tratatului de alianţă (plus convenţia militară) cu Antanta (Marea Britanie, Franţa, Rusia, Italia) de către Ion I.C. Brătianu.

[1916] 14/27 august – la Consiliul de Coroană se hotărăşte intrarea României în război. România declară război Austro-Ungariei.

[1916] august-septembrie – ofensiva românească în Ardeal. Ocuparea Braşovului pe 16/29 august.

[1916] 24 august/6 septembrie – încercuirea de la Turtucaia, de către armata bulgaro-germană.

[1916] 18 septembrie/1 octombrie – începutul operaţiunii de învăluire a armatei bulgaro-germane de la sud de Dunăre. La 22 septembrie/5 octombrie, trupele române se retrag pe malul stâng al Dunării.

[1916] octombrie-noiembrie – contraofensiva austro-ungară. Trupele române se retrag din Ardeal, prin trecători. Pierderea oraşului Tg. Jiu (2/15 noiembrie), apoi a întregii Oltenii. Pătrunderea armatelor Puterilor Centrale în Muntenia (11/24 noiembrie). Capturarea planului de operaţiuni român la Găeşti.

[1916] 23 noiembrie/6 decembrie – intrarea trupelor comandate de feldmareşalul von Mackensen în Bucureşti. Între timp, retragerea autorităţilor române şi a refugiaţilor în Moldova (Iaşi devine capitala României).

======================================================

[1917] 23 martie/5 aprilie – discursul regelui Ferdinand de la Răcăciuni: soldaţilor-ţărani li se promite reforma agrară şi votul universal după încheierea războiului.

[1917] 11/24 iulie – 19 iulie/1 august – ofensiva de la Mărăşti. După câteva zile însă…

[1917] 24 iulie/6 august – 6/19 august, 26 iulie/8 august – 9/22 august – bătăliile defensive de la Mărăşeşti, respectiv Oituz.

[1917] octombrie-noiembrie – Revoluţia bolşevică din Rusia. Ieşirea acestui aliat din război.

[1917] 20 octombrie/2 noiembrie – 27 octombrie/7 noiembrie – Marele congres ostăşesc reunit la Chişinău proclamă autonomia politică şi teritorială a Basarabiei. Se va convoca organul reprezentativ – Sfatul Ţării.

[1917] 22 noiembrie/5 decembrie – armistiţiul de la Focşani.

[1917] 2/15 decembrie – Sfatul Ţării proclamă Republica Democratică Moldovenească Autonomă în cadrul Federaţiei Ruse.

====================================================

[1918] 1/14 ianuarie – arestarea reprezentanţilor diplomatici şi militari români de la Petrograd/Sankt Petersburg de către autorităţile sovietice (pe fondul litigiului în privinţa Basarabiei).

[1918] 13/26 ianuarie – guvernul sovietic de la Petrograd decide ruperea relaţiilor diplomatice cu România şi confiscarea tezaurului (trimis în Rusia la sfârşitul anului 1916, pentru a fi în siguranţă).

[1918] 24 ianuarie/6 februarie – Sfatul Ţării proclamă independenţa Basarabiei.

[1918] 27 martie/9 aprilie – Sfatul Ţării decide unirea Basarabiei cu România. La 27 noiembrie/10 decembrie, Sfatul Ţării se autodizolvă.

[1918] 24 aprilie/7 mai – pacea de la Bucureşti. Pierderea Dobrogei, retragerea frontierei pe Carpaţi cu Austro-Ungaria înspre sud şi est. În schimb, unirea cu Basarabia ar fi compensat pierderile teritoriale.

[1918] 15/28 noiembrie – Congresul General al Bucovinei votează unirea provinciei cu România.

[1918] 18 noiembrie/1 decembrie – Adunarea Naţională de la Alba Iulia decretează unirea Transilvaniei şi Banatului cu România.