Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Cum ai făcut asta?