Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Iluzie optica: auzim ceea ce vedem

  • 1 September, 2011
  • Video


Try The McGurk Effect! – Horizon: Is Seeing Believing? – BBC Two – YouTube.