Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Jack in rate

Sau pe caiet 😀

Computer Games.