Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Pisica si boxul

box