Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Semne pentru toaleta

t1

t2

t3

t4

t5

t6
via