Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Noul logo Google

google

Google’s look, evolved