Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Ultimul copac din oraş


Vezi şi aici.