Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Children see, children do

Think!