Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Băeat de băeat

băeat valabil 1

băeat valabil 2

De aici.