Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Micul erou


Little Boy Heroically Shoots, Mutilates Burglar

via humor