Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Filozofie glumeaţă