Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Wish you were beer…

…wait, it is beer! 🙂