Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Abstinenţa

Efect 100% 99,999% 🙂