Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

British humor: My Blackberry is not working!

  • 30 December, 2010
  • Video