Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Frăţia Neanelului

caţavencu.ro