Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Eurosport WATTS – 2010

Dacă lucraţi la stat, înseamnă că aveţi 47 de minute libere… Enjoy! 😉

via nihasa