Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Archives › Slides

7 exerciţii de dicţie

1. Un sas cu glas de bas cam gras si ras pe nas sta la taifas de-un ceas la
parastas despre un extras din pancreas.

2. Capra calca-n piatra, piatra crapa-n patru, crape capul caprei in patru
precum a crapat piatra-n patru.

3. Capra neagra calca-n clinci. Clinciul crapa-n cinci, crape capul caprei-n
cinci, precum a crapat clinciul-n cinci.

4. Duc in bac sac de dac, aud crac, o fi rac? O fi drac? Face pac, aud mac,
aud oac, nu e rac, nu-i gandac, nu e cuc, nu-i brotac, il apuc, il hurduc. E tot drac.

5. Eu pup poala popii, popa pupa poala mea

6. Cosaşul Saşa când coseşte, cât şase saşi sasul coseşte. Şi-s sus şi-n jos
de casa sa, coseşte sasul şi-n şosea. Şi şase case Saşa-şi stie.
– Ce şansă!… Saşa-şi spuse sieşi

7. Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, unde se descocostârcăreau şi
alţi cocostârci nedescocostârcăriţi, ca să se descocostârcărească de cocostârcăria lui.