Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Archives › euro

Cerere angajat vs răspuns şef

Cerere angajat

Draga S€fule,

Fi€care dintr€e angajatii compani€i noastr€, sunt€m f€rm d€votati atat dumn€avoastra
cat si intr€prind€rii.
Vr€m profitabilitat€, r€ntabilitat€, dar sunt€m si noi oam€ni si av€m n€voi.
Bazandu-n€ p€ int€l€g€r€a dumn€avoastra, ast€ptam n€goci€r€a contitiilor d€ munca.
Cel€ bun€ !

Răspuns şef
Continue reading →