Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Dacă Ana ar fi arătat aşa, ai mai fi zidit-o?