Cine se trezeşte de dimineaţă râde mai bine

Un uituc

Atunci când uiţi de lucrurile importante… 🙂